SERVICES

ป้ายผ้า (Fabric Labels) ผลิตจากเส้นใยทอขึ้นเป็นเนื้อผ้า สามารถสร้างลวดลายต่างๆ บนเนื้อผ้าได้ด้วยวิธีการทอและพิมพ์ ป้ายชนิดนี้นิยมผลิตเพื่อใช้สำหรับติดเสื้อผ้าเพื่อแสดงตราสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถนำไปติดกับสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน หรือ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ป้ายกระดาษ (Paper Labels) คือการสั่งพิมพ์ลวดลายหรือตัวหนังสือลงบนกระดาษ ซึ่งสามารถเลือกชนิด ขนาด และความหนาของกระดาษได้ตามความชื่นชอบหรือตามความเหมาะสมของการใช้งาน โดยป้ายกระดาษนั้นส่วนมากจะผลิตและนำไปร้อยเชือกสำหรับแขวนกับตัวสินค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

งานพิมพ์สติกเกอร์ (Sticker Printing) คือการสั่งพิมพ์ลวดลายต่างๆ ลงบนกระดาษสติกเกอร์ซึ่งเป็นกระดาษที่ผ่านการเคลือบกาวด้านหนึ่งเพื่อให้ชิ้นงานสามารถนำไปปะติดกับสิ่งของหรือวัตถุที่มีพื้นผิวเรียบ ปัจจุบันได้รับความนิยมในการนำไปใช้ควบคู่กับการบรรจุหีบห่อ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและความสวยงาม

งานพิมพ์ตามสั่ง (Custom Printing) หรือบางคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Print to Order เป็นงานพิมพ์ที่ค่อนข้างอิสระ สามารถปรับแต่งสินค้าได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดของกระดาษ ขนาดชิ้นงาน จำนวนสีที่พิมพ์ สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ นามบัตร คู่มือ การ์ดงานต่างๆ สูจิบัตร โบรชัวร์ ใบปลิว ฯลฯ

LABEL STORY

3388 ถ. พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0959515905 หรือ 0843223022
labelstorybkk@gmail.com
LINE : @LABELSTORYBKK

© 2024 LABELSTORYBKK.COM ALL RIGHTS RESERVED