KRAFT PAPER LABELS

ป้ายชนิดนี้เป็นป้ายที่พิมพ์ลวดลายที่ออกแบบไว้ลงบนกระดาษที่เรียกว่า
“กระดาษคราฟต์” หรือ “กระดาษ KA” ซึ่งผลิตจากเนื้อไม้จริง
ผ่านกระบวนการเคมีทำให้กลายเป็นเยื่อกระดาษ
จึงทำให้ตัวกระดาษออกมาเป็นสีน้ำตาล ผิวสัมผัสเหมือนผิวของไม้
เหมาะกับสินค้าแฮนด์เมดหรือสินค้าที่เกี่ยวกับธรรมชาติ

LABEL STORY

3388 ถ. พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0959515905 หรือ 0843223022
labelstorybkk@gmail.com
LINE : @LABELSTORYBKK

© 2024 LABELSTORYBKK.COM ALL RIGHTS RESERVED