ART CARD PAPER LABELS

ป้ายกระดาษชนิดนี้เป็นป้ายที่พิมพ์ลวดลายที่ออกแบบไว้ลงบนกระดาษที่เรียกว่า “อาร์ตการ์ด”
ซึ่งจะใช้เรียกกระดาษอาร์ต (Art Paper) ที่มีความหนาตั้งแต่ 190 แกรมขึ้นไป
จึงมีความหนาเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นป้ายแขวนสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
เพราะมีความแข็งแรง อยู่ทรง ไม่บิดงอง่าย ที่สำคัญคือสามารถออกแบบได้ตามใจชอบ
ไม่มีการจำกัดทั้งจำนวนสีที่พิมพ์ ขนาด และรูปทรง

LABEL STORY

3388 ถ. พระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0959515905 หรือ 0843223022
labelstorybkk@gmail.com
LINE : @LABELSTORYBKK

© 2024 LABELSTORYBKK.COM ALL RIGHTS RESERVED